Islandshønene på Venli

Islandshønene på Venli lever fritt og godt på et småbruk som ligger på Tjura i Grue kommune.

Det leveres rugeegg over hele landet, og kyllinger ruges fram til de som kan hente her. 

Hønsene driftes av meg (Anne) som er utdannet agronom og har flere års erfaring med husdyrhold, har også jobbet noen år på  en avl-stasjon for fjærfe ved en av landets landbruksskoler.

Begynte å fatte interesse for islandshøns i 2014, men interessen for avl kom først etter at jeg fikk  rugeegg fra avlere  jeg kjenner godt og som  har Islandshøns fra godkjente linjer.

Alt jeg har av avlsmaterial har sin opprinnelse fra plassene Husatoftir, Hlesey, og Steinum Rala Steinar II.

Jeg legger mitt hjerte i å forvalte dette materialet på best mulig måte og med  eksisterende retningslinjer som er satt av ERL islandshøns foreningen på Island som rettesnor

Islandshønsene på Venli har god plass og mye arealer å bevege seg på, det gir de rom for utløp av sin livlige natur.